Kursen behandlar olika kritiska ansatser till mänskliga rättigheter och hur de har använts genom historien och i olika kontexter. Kursen nyanserar synen på mänskliga rättigheter genom att problematisera spänningar som uppkommer då ideal uttryckta i form av mänskliga rättigheter möter politiska och sociala sammanhang.