Kursen ger en inblick i fenomenet ‘det virtuella Ryssland‘. Under kursens gång bekantar sig den studerande med interrelation mellan den postsovjetiska politiska kulturen och den nutida virtuella världen från ett interdisciplinärt perspektiv. Studenten bekantar sig med det ryska politiska internätsfären, ryska sociala medier, bloggosfären, det politiska minnet och nätet, web-krigen samt ryska memer. Den studerande tar del av den aktuella forskningen i ämnet.