Entreprenöriellt företagande är ett tvåårigt program på distans. Karaktäriserande för programmet är att utbildningen kontinuerligt håller parallellt fokus på vetenskap och handling. Under det första året läggs den vetenskapliga grunden för entreprenörskap som fenomen såväl som företagets verksamhet och förutsättningar. Andra året präglas av att sätta kunskaperna i ett större sammanhang. Ett led i denna process är att omsätta kunskaperna från första året i praktisk handling. Programmet avslutas med fördjupning inom entreprenörskapsämnet samt examensarbete. Programmet inleds med introduktionskursen Entreprenörskapets villkor och särart. Syftet med denna kurs är att ge studenterna en grundläggande förståelse för entreprenörskapets roll i samhället. Under första året lyfts basblocket inom företagsekonomi upp, där marknadsföring, ledning och organisering, ekonomistyrning och redovisning ingår. Det ges även en grundkurs i projektarbete samt grunderna i vetenskaplig metod. Första delen av andra året behandlar den praktiska delen av programmet. Detta sker bl.a. genom att ta fram en affärsplan, där alla tidigare kurser vävs samman, parallellt med försäljning och förhandling. Programmets avslutande del fördjupar sig i entreprenörskapets teoretiska ramverk och studenterna skriver som avslutande moment ett examensarbete.