I kursen ingår att planera, genomföra och sammanställa en vetenskaplig undersökning inom sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa i enlighet med forskningsprocessens olika delar. I kursen ingår även försvar av examensarbetet samt kritisk granskning av annat examensarbete.