I kursen studeras sjuksköterskans specifika yrkesfunktion i vården av personer med demens avseende: · aktivitet, rehabilitering och ätande · näringsfysiologi, kost och kosttillägg · riskidentifiering och åtgärder vid risk för malnutrition · ätsvårigheter orsakade av t.ex. dysfagi · analys och värdering av mätinstrument som är användbara för sjuksköterskans bedömning av omvårdnad och aktivitet · enteral och parenteral nutrition · måltidsmiljö och kultur.