Socionomprogrammet riktar sig till dig som vill arbeta med människor i utsatta situationer och lindra uppkomsten av sociala problem. Utbildningen ger dig bland annat möjlighet att arbeta som skolkurator, biståndsbedömare, enhetschef och socialsekreterare inom socialtjänst, skola, kriminalvård eller frivilligsektorn. Som socionom har du alla möjligheter att förändra någons liv till det bättre. Du får din verksamhetsförlagda placering inom Dalarna. Under utbildningen sker en fördjupning kring förmågan att se sin egen personliga roll i förhållande till professionellt socialt arbete. Det läggs vikt på självkännedom och empatisk förmåga samt förmåga till ett professionellt bemötande och förhållningssätt.