Utbilda dig till tränare och välj mellan två profiler för att bidra till god hälsa och hållbara idrottsprestationer. Tränarprogrammet ger dig som är intresserad av tränarskap, träning och hälsa en unik möjlighet att efter studierna kunna arbeta med hälsa, idrott och fysisk aktivitet på olika nivåer i samhället. Utbildningen har tre kunskapsområden: tränarskap, rörelsevetenskap och träningsvetenskap som ger dig förutsättningar att planera, genomföra och utvärdera fysisk aktivitet på olika nivåer. Andra året finns även möjlighet att fördjupa sig mot antingen tävlings- eller hälsoinriktad träning genom valbara kurser.