Kursens mål är att studenten utvecklar kunskap om det akvatiska livet i limniska och marina miljöer samt att ge färdigheter i provtagning och analys av vattenkvalitet.