Den här kursen vid Högskolan i Halmstad ger dig grundläggande kunskap och förståelse för finita elementmetodens matematiska grund, möjligheter och begränsningar. Du lär dig hur du kan använda metoden som ett effektivt redskap i ditt framtida arbete som ingenjör eller inom något annat yrke inom naturvetenskap eller teknik. Du genomför laborationer och enklare analyser i ett kommersiellt finita element-program. Du övar på att värdera giltigheten hos uppställda modeller och att kommunicera problemställningar och resultat från analyser på ett ingenjörsmässigt sätt. En viktig del av kursen är att du genomför ett projektarbete. Där stöds problemlösning inom tekniska tillämpningar av kraftfulla programpaket.