Fab Lab Sommardesignprojekt, 15 hp, är en fristående sommarkurs där du får möta tvärvetenskapliga kunskaper i en komplex och intressant symbios. Kursen belyser produktutvecklingsprocessen ur ett övergripande perspektiv där vi använder oss delvis av metoder från ”Stanford Design Thinking". Du kommer att få utveckla produkter och system i nära samarbete med våra intressenter i samhället. Kursens fysiska hemvist är Fab Lab Halmstad, ett kreativt center med fokus på friformsframställning och 3D-printning. Vi fokuserar på samhällsutmaningar för framtidens smarta städer och har alltid vår användare och dess behov i centrum. Du kommer att få möjlighet att utveckla dina kunskaper i designmetodik, men också träna på illustration, CAD och visualisering. Du får även lära dig olika framställningstekniker, samt utveckla din produkts varumärkesstrategi. Efter kursen kommer du att ha kunskaper kring design och produktutveckling.