Kursen behandlar datorns konstruktion och funktion, processorn samt hur datorn tolkar och representerar information. Kursen redogör för arkitekturen bakom operativsystemet Windows. Du får möjlighet att lära dig att installera, administrera, konfigurera och felsöka i Windows.