Vill du bli bättre på engelska och på att kunna använda dina språkkunskaper i affärssituationer? Då är den här kursen för dig. Du får ett stort ordförråd inom affärsengelska och grundläggande kunskaper om skriftlig affärskommunikation, som affärsbrev och formalia. Du lär dig de vanligaste finansiella och ekonomiska termerna, liksom affärstermer och begrepp inom olika ekonomiska områden inom både privat och offentlig sektor. Du utvecklar din förmåga att tolka, hantera och presentera information och siffror inom företagsekonomi på engelska. Kursen ger dig också en introduktion till att skriva affärsrapporter. Den här kursen vid Högskolan i Halmstad läser du på distans.