Den här kursen ger dig grundläggande kunskaper om bioenergi. Du får en översikt över tillgång och användning av bioenergi både på nationell och internationell nivå. Du studerar hela produktionskedjan för bioenergi, från avverkning till förbränning. Du lär dig också hur man bygger upp och driver bioenergianläggningar. Du får insikter i bioenergins möjligheter och begränsningar och övar på att värdera användningens miljömässiga, tekniska, ekonomiska och etiska förutsättningar och konsekvenser. Du utvecklar din förmåga att se på bioenergins roll i energisystemet ur olika perspektiv. Den här kursen vid Högskolan i Halmstad läser du på distans via en digital lärplattform.