På kursen studeras hur segregering och marginalisering kommer till uttryck och reproduceras i arbetslivet och på arbetsmarknaden. Vidare studeras vilken betydelse exempelvis kön, etnicitet och social bakgrund har för människors positioner och eventuella marginalisering i arbetslivet.