Kursen behandlar matematisk analys av funktioner av en variabel, speciellt inom områden som är viktiga för naturvetenskap och teknik. Kursen behandlar gränsvärden, kontinuitet, derivator, extremvärden, Taylors formel, primitiva funktioner och integraler samt ordinära differentialekvationer.