Kursen behandlar sådana geometriska problem inom framför allt naturvetenskapliga och tekniska ämnen som kan formuleras med hjälp av linjära ekvationssystem. I kursen ingår vektorräkning, matriser och determinanter, linjära avbildningar, egenvärden och egenvektorer.