Den här kursen vid Högskolan i Halmstad är för dig som vill ta dina gymnasiekunskaper i matematik till nästa nivå. Kursen ger dig grundläggande kunskap och kompetens inom de delar av den diskreta matematiken som är viktiga inom datavetenskap. Några av kursmomenten är mängdlära, talteori, grafteori, att räkna med kongruenser och att göra logiska härledningar med härledningsscheman. Du övar på att lösa enkla kombinatoriska problem, att formulera och bevisa satser, liksom att bedöma rimligheten i både val av modell och resultat av beräkningar. Kursen ger dig möjlighet att utveckla din förmåga till problemlösning och att inta ett mer vetenskapligt förhållningssätt till ämnet matematik.