Kursen behandlar grundläggande flerdimensionell reell analys, speciellt inom områden som är viktiga för teknik och naturvetenskap. I kursen ingår formulering av fysikaliska problem i matematiska termer och lösning av både större problem med tillgång till hjälpmedel och mindre med papper och penna.