Den här kursen vid Högskolan i Halmstad hjälper dig att utveckla din kompetens som professionell handledare utifrån ett mångfaldsperspektiv inom verksamhetsförlagd utbildning. Du lär dig mer om hur du handleder vård- och omsorgsstuderande både på grundnivå och avancerad nivå. Kursen ger dig fördjupade kunskaper om högskoleutbildning och vetenskapligt förhållningssätt. Du studerar pedagogiska och didaktiska perspektiv på lärande- och handledningsprocesser. Du får verktyg för att analysera handledningssituationer och tillämpa evidensbaserad forskning när det handlar om studenthandledning. Du reflekterar över aspekter kring etik, mångfald och mänskliga rättigheter som kan uppstå i studenthandledningssituationer.