I kursen behandlas olika förhållanden i arbetslivet, vilka kan påverka människors hälsa och välbefinnande, samt vikten av balans mellan arbete och fritid. Särskilt betonas dagens moderna arbetsvillkor och psykosociala faktorer i arbetsmiljön såsom stress, arbetsglädje, motivation, men även fysisk aktivitet och andra livsstilsrelaterade omständigheter kopplat till hälsa berörs. Kursen kommer även beröra hur organisatorisk struktur, kultur, och ledarskap påverkar individen och arbetsgruppen. Kursen syftar vidare till att med utgångspunkt i arbetsanalys och personbedömning lägga grunderna för en diskussion om ”rätt person på rätt plats” som en av förutsättningarna för produktivitet, välbefinnande och ett gynnsamt rekryteringsarbete. Vid Högskolan i Halmstad kan du läsa psykologi med inriktning mot idrott och motion eller med inriktning mot hälsa. Psykologi med inriktning hälsa kan du läsa i fristående kurser, från grundnivå till magisternivå. Dessutom har vi en forskarutbildning inom området Hälsa och Livsstil. Hos oss kan du alltså ta såväl dina första som senare steg i din akademiska meritering och personliga kunskapsutveckling. I vår lärarstab ingår välrenommerade professorer och forskare inom områden såsom hälsa, välbefinnande, meditation och kognition. Välkommen till oss!