För det första syftar kursen till att studenten ska tillägna sig en bred orientering i modeller och teorier kring idrottspsykologiskt tillämpat arbete. Dessa modeller och teorier beskriver interventionsstrategier för effektiv psykologisk rådgivning med utövare/klient, lag och även grupper utanför den omedelbara idrottsmiljön samt effektiv kommunikation vid psykologisk rådgivning. För det andra syftar kursen till att studenten utvecklar de viktigaste färdigheterna inom den tillämpade idrottspsykologin för en framtida yrkeskarriär inom eller relaterat till ämnesområdet. Specifikt fokus kommer att vara på att utveckla grunderna i effektivt interventionsarbete samt dokumentation. Målet med kursen är att förbereda studenten för att självständigt kunna inleda, genomföra och utvärdera en psykologisk och/eller prestationsinriktad rådgivningssituation med relevanta målgrupper.