Med en utbildning inom ledarskap och organisation kan du arbeta med att planera, organisera och utveckla verksamheter och tjänster. Inriktningen socialt arbete förbereder dig för ledande roller inom välfärdssektorn. Om du vill förbereda dig för att arbeta med personalfrågor och kompetens- och organisationsutveckling väljer du inriktningen arbetsvetenskap.