Är du intresserad av hur människokroppen är uppbyggd och fungerar? Då är den här kursen i anatomi och fysiologi för dig. I delkursen i anatomi får du kunskap om skelett, skelettmuskulatur och rörelseapparat. Delkursen i fysiologi tar upp kroppens funktioner i celler, vävnader, organ och olika system, som nervsystem och hormonsystem. Du har praktiska kursmoment där du bland annat mäter din egen lungvolym och ditt blodtryck. Du övar på att följa vetenskapliga riktlinjer när du sammanställer en skriftlig presentation av testresultat. Delar av den här kursen vid Högskolan i Halmstad kan ges på engelska.