- Grundläggande CAD-teknik - Rit- och editeringskommandon, bildskärmkontroll, grundläggande ritningslära - Grundläggande parametrisk konstruktion - Geometriska villkor, parametrisk måttsättning - Modellering, sammanställning, ritningsframställning - Parts, Assemblies, Drawings - Visualiseringsteknik - Material- och ljussättning, presentation, scener, animering - Content Center, Design Accelerator - Hämta och montera standarddetaljer - Orientering om 3D-teknik - CAD/CAM, FEA och PDM