- Grundläggande CAD-teknik - Rit- och editeringskommandon, bildskärmkontroll, grundläggande ritningslära- Grundläggande parametrisk konstruktion - Geometriska villkor, parametrisk måttsättning- Modellering, sammanställning, ritningsframställning - Parts, Assemblies, Drawings - Visualiseringsteknik - Material- och ljussättning, presentation, scener, animering- Content Center, Design Accelerator - Hämta och montera standarddetaljer- Orientering om 3D-teknik - CAD/CAM, FEA och PDM