Kursen behandlar arbetets betydelse för individen samt faktorer som påverkar individens arbetsförmåga.