Kursen riktar sig till den som vill fördjupa sina kunskaper och chef- och ledarskap i det sociala arbetet. I kursen ges möjlighet att analysera och kritiskt bearbeta sin egen chefs- och ledarskapsroll och funktion. Vidare behandlas ledarskapets påverkan på organisations- och verksamhetsutveckling. Kursen ges på halvfart med föreläsningar och seminarier som är förlagda till campus samt webbaserade uppgifter via vår lär-plattform Pingpong.