Kursen syftar till att du inom huvudområdet oral hälsa ska tillägna sig ett kritiskt tänkande och utveckla sin förmåga till problematisering och problemlösning med hjälp av vetenskaplig metod.