För en icke-amerikansk betraktare är det ofta anmärkningsvärt hur en konstitutionellt sekulär stat som USA kan lämna ett sådant betydande politiskt inflytande åt olika kristna kyrkor och rörelser. I kursen går vi igenom den specifika kristna historien i USA; från ”vilda västerns” resande väckelsepredikanter via fundamentalismens framväxt och medborgarrättsrörelsen till dagens presidentskap under Donald J. Trump. Kursen syftar till att diskutera och problematisera relationen mellan religion och politik i USA, hur denna skiljer sig från europeiska förhållanden, samt den säregna status som kristendomen har i Nordamerikas politiska och sociala liv.