Den här kursen förbereder utbildningsledare, lärare och forskare för att lyfta frågor kring lokala och globala utmaningar i det dagliga arbetslivet med avseende på jämlikhet och rättvisa. Hur kan du skapa en dialog kring kontroversiella ämnen? Hur kan du engagera studenter, föräldrar, beslutsfattare och offentlighet på olika sätt och meningsfullt göra skillnad? Du kommer att få lära dig praktiska tekniker, koncept och principer, för hur din organisation och du som enskild utbildare i olika funktioner i utbildningsväsendet kan påverka samhället. Bland lärarna ingår Sangeeta Bagga-Gupta och Francis M. Hult.