Talent Management är ett ganska vagt begrepp, men syftar oftast på potentiella chefsämnen i olika typer av organisationer. Här utvidgas emellertid begreppet till att gälla alla typer av särbegåvning och talang och dessas potentiella värde för olika organisationer, vilket också utgör en relativt ny forskningstrend: Gifted Education möter kunskapsekonomi och samhällets behov av kreativa innovatörer. Kursen ges på engelska.