Kursen vänder sig till alla med ett intresse för islam och muslimer i ett samtida Sverige. I kursen ges en introduktion till islam samt en bred bild av den muslimska närvaron i Sverige sedan mitten av 1900-talet. Tyngdpunkten ligger på att beskriva den stora mångfald av tolkningar av islam som finns bland muslimer i Sverige. Kursen fokuserar även på frågor om islams institutionalisering från 1970-talet och framåt.