Kandidatutbildningen i Ljusdesign lägger stor vikt vid att du lär dig att skapa belysningsanläggningar som fungerar väl tekniskt, är visuellt komfortabla och tillför estetik till rummet. Samhällets ökade miljö- och klimatkrav kräver effektiv energianvändning och optimerade belysningsanlägg¬ningar, vilket ökar efterfrågan på avancerade belysningsanläggningar i både privata och offentliga miljöer, och därmed även behovet av belysningsplanerare. Utbildningen är bred, planeringsinriktad och anpassad för att ge framtidens belysningsplanerare och ljusdesigners goda verktyg för att arbeta i en mångfacetterad yrkesroll.