Under sin VFU provar studenten, under handledning, en tänkbar yrkesroll samt fördjupar, breddar och integrerar sina kunskaper i mat och måltidskunskap. Studenten ska även lära känna det aktuella företagets eller verksamhetens organisation och mål.