Kursen utgår från det övergripande datatekniska begreppet artificiell intelligens (AI) och dess organisatoriska konsekvenser, med fokus på de ökade möjligheterna till dataanalys. Utifrån det övergripande begreppet AI diskuteras närliggande begrepp som systemsyn, algoritmer och maskinlärande. Under kursens diskussioner om dataanalys behandlas tekniker och tillämpningar som stödjer olika typer av beslut på olika beslutsnivåer inom en verksamhet. En viss betoning fästs vid visualiseringens betydelse vid analys av stora datamängder.