Kursen ger en introduktion till och en förståelse för vad ett affärssystem är, vilka möjligheter och begränsningar som finns i användandet av ett affärssystem, samt hur det kan användas som stöd för värdeskapande processer i en verksamhet. Studenten har tillgång till affärssystemet SAP under kursens gång och genomför laborationer med hjälp av systemet. Detta ger en grundläggande förståelse för vad ett affärssystem är och hur det kan ge stöd till olika processer. Processer och processorientering är begrepp kopplat till affärssystem, som används i samband med verksamhetsutveckling och kursen ger en översikt av begreppen och dess användning.