Kursen behandlar: - Starta upp Androidprojekt. - Android livscykel. - Application och dess Activities. - lntents. - Användargränssnitt. - Android hårdvara. - Mops och Location-based Services. - Arbeta i bakgrunden. - Utveckla för olika skärmstorlekar. - Packa ihop och distribuera på Google Play.