· Teorier inom interkulturell affärskommunikation · Engelska för arbetslivet och akademiska studier · Förhandlingsstrategier och taktiker · Informationskompetens: sökstrategier och sökverktyg · Praktisk tillämning av autentiska affärsfallstudier inom internationellt företagande