· Teoretiska utgångspunkter för verksamhetsområdet folkhälsoarbete – prevention och promotion · Folkhälsoarbete med preventivt och promotivt fokus på individ, grupp och samhällsnivå · Folkhälsoarbete med stöd av ett målgrupps- och/eller ett arenaperspektiv · Folkhälsoarbete med fokus på etik, jämlikhet och hållbarhet · Strategier, processer och metoder