·Teoretiska utgångspunkter för verksamhetsområdet folkhälsoarbete prevention och promotion·Folkhälsoarbete med preventivt och promotivt fokus på individ, grupp och samhällsnivå·Folkhälsoarbete med stöd av ett målgrupps- och/eller ett arenaperspektiv·Folkhälsoarbete med fokus på etik, jämlikhet och hållbarhet·Strategier, processer och metoder