Kursen behandlar: · Vetenskapliga perspektiv på konsumtion och produktion av mat- och måltider * Mat- och måltidskonsumtion som fenomen och forskningsfält * Konsumtions och produktionskritik * Hållbar konsumtion och produktion. · Tillämpning av vetenskapliga perspektiv på konsumtion och produktion inom mat- och måltidsområdet kopplade till olika typer av globala hållbarhetsutmaningar.