·Olika utvärderingsmodeller.·Utvärderingsdesign och hållbar utveckling. ·Den deltagarbaserade utvärderingens ursprung, grundläggande filosofiska och etiska principer samt dess politiska konsekvenser.·Utvärderingsprocessen som en cykel av reflektion, handling och förändring.·Involvering av intressenter i utvärderingsprocessen.·Utveckling av logisk modell och bedömning av ett projekts utvärderingsbarhet, samt utveckling av en utvärderingsplan.