·Den pedagogiska funktionen i handledning·Handledningsteorier och modeller·Kunskapssyn och lärande·Kommunikationens betydelse i handledning·Bedömning i verksamhetsförlagd utbildning·Lagar, författningar och styrdokument