Moment 1, Introduktion till ekonomisk brottslighet Momentet ger en introducerande bild av ekonomisk brottslighet som samhällsfenomen. I momentet ingår också en diskussion av sociologiska och socialpsykologiska perspektiv på ekonomisk brottslighet, särskilt med avseende på ett perspektiv som lyfter fram brottstillfällets betydelse som förklaring till ekonomisk brottslighet. Moment 2, Forskning om ekonomisk brottslighet I detta moment belyses och diskuteras exempel på aktuell forskning om ekonomisk brottslighet med tonvikt på en svensk kontext. Även åtgärder för att förebygga ekonomisk brottslighet diskuteras.