Yrkeslärarutbildningen vänder sig till dig som redan har ämneskompetenser samt relevant yrkeserfarenhet och nu vill bli lärare i praktiska karaktärsämnen på gymnasieskolans yrkesprogram. Yrkeslärarutbildningen är en akademisk professionsutbildning. Studierna tydliggör den vetenskapliga grund som läraruppdraget utgår ifrån och som du successivt kommer att bygga din personliga lärarroll på. Kurserna fokuserar yrkeslärarnas läraruppdrag utifrån flera olika perspektiv. Du studerar bland annat sociala relationer, konflikthantering och ledarskap samt utveckling, lärande och specialpedagogik.