· Vilka organismer som räknas till mikroorganismer · Energiomvandling i livsmedel, mikroorganismers metabolism · Sjukdomsframkallande mikroorganismer och förstörelseflora · Kontroll av mikroorganismers tillväxt, t.ex. fermentering och andra konserveringsmetoder · Vidare behandlar kursen livsmedelsburna sjukdomar och förgiftningar, smittspridning samt hygienens betydelse för livsmedelskvalitet och matsäkerhet.