Innehållet består av: · Gerontologi · Geriatrik · Allmän patologi · Farmakologi · Gerodontologi