Kariologi · Prognosbedömning och prevention · Evidens och nationella riktlinjer avseende karies · Erosionsskador Parodontologi · Parodontala riskfaktorer, prognosbedömning och prevention · Evidensbaserad parodontal vård (nationella riktlinjer) · Samband parodontit och allmän hälsa · Epidemiologi och patogenes vid mucosit och peri-implantit · Diagnostik, prognosbedömning och prevention och behandling vid peri-implantit