Kursen innehåller ett självständigt uppsatsarbete. Uppsatsen ska skrivas inom ett personal- och arbetslivsrelaterat område där studenten ska med hög grad av självständighet fördjupa sig i aktuell forskning, relevanta teoribildningar och metodologi samt självständigt genomföra en empirisk studie inom ramen för vald problemställning. Kursen innehåller även momentet att kritiskt kommentera och diskutera andra studenters uppsatsarbeten.