Med utgångspunkt i begreppen organisation, struktur, kultur och process behandlas det moderna arbetslivets förutsättningar och villkor med avseende på hållbarhet och effektivitet. I kursen analyseras och problematiseras även möjliga effekter av organisation och ledning på hållbarhet, jämställdhet, mångfald, arbetsvillkor och arbetsmiljö.